Skip to the content

Hokus Pokus - Musikkleik

Musikkleik består av spilling på forskjellige instrumenter, sang, bevegelse, rytme og artige musikkleiker. Elevene lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon. Deltagelse i musikkleik danner et godt grunnlag for videre musikk- og instrumentalopplæring i kulturskolen. Tilbudet er for barn det året de fyller 4 og 5 år. Foresatte må være til stede i undervisningsrommet. Undervisningen vil foregå tirsdag ettermiddag på Skaun ungdomsskole 12 uker i semesteret. Høsten 2021 foregår undervisningen uke 36-48 (unntatt høstferie) med påmeldingsfrist 1. juni. Våren 2022 foregår undervisningen uke 3-15 (unntatt vinterferie) med påmeldingsfrist 1. desember.

Søk plass