Skip to the content

Velkommen til Skaun kulturskole!

Ønsker du å lære deg å spille, synge eller danse?

Tilrettelagte tilbud

Alle er velkomne i Skaun kulturskole! Ønsker du å være elev hos oss og trenger tilrettelagt undervisning på grunn av spesielle behov, er det bare å ta kontakt.

Har du lyst til å holde på med skuespill og teater? Er du kreativ og vil skape?

Da er Skaun kulturskole noe for deg, med tilbud innenfor både dans, drama/teater, visuelle kunstfag, vokal- og instrumentalopplæring.

Uansett hva du velger har du sjansen til å få deg en meningsfull fritidsaktivitet til glede for både deg selv og andre.