Skip to main content Skip to footer

Våre tilbud

Ønsker du å lære deg å spille, synge eller danse?

Skaun Kulturskole har tilbud på ulike instrument, sang, dans, teater og kunstfag.

Nyheter

Breddetilbud for pianoundervisning

Breddetilbud for pianoundervisning i Skaun kulturskole er et gruppetilbud for elever i alderen 7-8 år. 
Faget er prosjektbasert og har 12 uker undervisning per semester. 
Undervisningen foregår tirsdager kl. 16.30-17.15 på musikkrommet i Bautaen kulturhus/SUS.
Høsten 2023 foregår undervisningen uke 36-48 (5. sept-28. november) unntatt høstferie med påmeldingsfrist 1. juni. 
Våren 2024 foregår undervisningen også uke 3-16, (16.01.24-16.04.24) unntatt vinter- og påskeferie, med påmeldingsfrist 1. desember. 
Påmelding skjer via pianofaget på kulturskolens nettside www.skaunkulturskole.no
 
Mål for undervisningen
• skape et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og aktivisering
• vektlegge prosess og mestring
• tilrettelegge for læring av basisferdigheter og musikalske grunnelementer 
• trene oppmerksomhet og tilstedeværelse
 
Elevens læringsmål:
• mestre utøvende basisferdigheter
• delta aktivt i samspill og sosialt fellesskap
• lære gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
• kjenne grunnleggende musikkfaglige begreper
• få trening i å formidle musikk på en relevant arena
• være del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede

Facebook

Aktiviteter

Har du lyst til å holde på med skuespill og teater? Er du kreativ og vil skape?

Da er Skaun kulturskole noe for deg, med tilbud innenfor både dans, drama/teater, visuelle kunstfag, vokal- og instrumentalopplæring.

Uansett hva du velger har du sjansen til å få deg en meningsfull fritidsaktivitet til glede for både deg selv og andre.