Skip to main content Skip to footer

Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende:

Avtalen du har er økonomisk bindende. For elever tom. 1. trinn, bindende for 1 semester. For elever fom. 2. trinn, er bindende for 1 skoleår. Opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon på e-post skaun.kulturskole@skaun.kommune.no.

Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. juni.

Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp (1.desember).

Alle elever må, for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1. juni. Manglende re-registrering sidestilles med skriftlig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt. Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon skaun.kulturskole@skaun.kommune.no innen oppgitt frist.            

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for påfølgende semester.