Skip to the content

Betalingssatser 2019/20

Alle satsene er pr. semester.

Instrumental-/vokalopplæring

kr. 1.420

Gruppedisipliner

kr. 1.055

Materiellavgift for visuelle kunstfag

kr. 230

Søskenmoderasjon er 25 % fra elevplass nr. 2.

Innmelding i kulturskolen, for elever tom. 1. trinn, er bindende for 1 semester.
Innmelding i kulturskolen, for elever fom. 2. trinn, er bindende for 1 skoleår.

Faktura for elevplass sendes ut 2 ganger pr. skoleår. 1. gang i måndedsskiftet oktober/ november og 2. gang i månedsskiftet mars/ april.

Betalingssatsene er en del av Betalingsregulativ 2019, og vedtatt i Skaun kommunestyre 13.12.2018.