Skip to the content

Skolerute for Skaun kulturskole

Kulturskolen følger i grunnskolens skolerute, med unntak for planleggingsdager. Kulturskolen følger grunnskolens planleggingsdager og det er da kulturskoleundervisning på grunnskolens planleggingsdager om ikke annen info blir gitt. 

Skolerutene i Skaun finner du her: 
Skolerute i Skaun