Skip to main content Skip to footer

Skolerute for Skaun kulturskole

Kulturskolen følger undervisningsdagene i skoleruta for grunnskolen i Skaun, bortsett fra at siste undervisningsdag før jul er 09.12.22 og siste undervisningsdag før sommeren er 09.06.23

Noen andre avvik kan også oppstå i løpet av et skoleår. Det vil i så fall bli gitt beskjed om dette.