Skip to main content Skip to footer

Sang

Bli kjent med stemmen din!
I sangopplæringen jobber vi med ulike genre; pop/rock, jazz, folketoner, klassisk, gospel/salmer etter elevenes interesser og ønsker.
Vi jobber med pust, klang og ulike uttrykk. Samarbeider av og til med andre sangelever for å bli tryggere på egen stemme.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.

Lærere