Skip to the content

Fiolin

Undervisningen på fiolin kan begynne allerede fra 5-årsalderen. Her vil det bli lagt vekt på å bygge opp en grunnleggende teknikk samt et godt gehør. Etter 1-2 år vil elevene normalt være i stand til å delta i samspillgrupper av en viss størrelse. Det vil bli brukt repertoar både fra folkemusikk, pop/viser og den klassiske tradisjon.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.

Fiolinlærer i Skaun kulturskole er Sturla Eide


Søk plass