Skip to the content

Trekkspill

Trekkspillundervisningen vil være rettet både mot folkemusikk/gammeldans og nyere stilarter. Du vil få opplæring i grunnleggende teknikker på piano- og knappetrekkspill både etter noter og akkorder. Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utleie.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.

Søk plass