Skip to the content

Piano

Undervisningen på piano skal gi eleven opplæring med utgangspunkt i den klassiske tradisjon, men det kan også åpnes for spill innenfor mer moderne stilarter som rock og pop hvis dette er ønskelig.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.

Pianolærer i Skaun kulturskole er Karianne Røe


Søk plass