Skip to the content

Klarinett

Denne undervisningen vil i all hovedsak være rettet mot elever som ønsker å spille i skolekorps. Det vil bli lagt vekt på at elevene både kan utvikle seg til selvstendige utøvere på sitt instrument, at de kan fungere i gruppesammenheng og korps, og at de kan øves opp til å delta i konsertvirksomhet. I tillegg til opplæring i spill etter noter, vil elevene få trening i gehørspill og improvisasjon.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.

Klarinettlærer i Skaun kulturskole er Åslaug Klingen


Søk plass