Betalingssatser 

Betalingssatser 2019/20

Alle satsene er pr. semester.

Instrumental-/vokalopplæring kr 1 380
Gruppedisipliner kr 1 025
Materiellavgift for visuelle kunstfag kr 225

 

Søskenmoderasjon er 25 % fra elevplass nr. 2.

Innmelding i kulturskolen, for elever tom. 1. trinn, er bindende for 1 semester.
Innmelding i kulturskolen, for elever fom. 2. trinn, er bindende for 1 skoleår.

Betalingssatsene er en del av Betalingsregulativ 2019, og vedtatt i Skaun kommunestyre 14.12.2017.