Om Skaun Kulturskole 

Kulturskolen har hovedbase for undervisning i sokkelen på Skaun ungdomsskole, men flytter i løpet av 2019 inn i nytt bygg sammen med ungdomsskole og bibliotek. Kulturskolens undervisning foregår i tillegg rundt på kommunens grunnskoler.

Skaun Kulturskoles administrasjon er lokalisert i Skaun Rådhus i Børsa.