Nyheter 

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere hvor mange de vil fra 2019 innen disse kategoriene:

Dans

Musikk

Skapende skriving

Visuell kunst

Sirkus

Teater

Annet

I 2019 må en være født tidligst i 1999 og senest i 2006 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.

I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for utfyllende informasjon.

 

https://www.drommestipendet.no/

 

12.11.2018

Oda Moes minnefond

For ungdom i, eller med tilknytning til Skaun kommune som er opptatt av sang og musikk 

Oda Moes minnefond - Glødstipend

Kriterier
- Aldersgruppe 10 - 19 år
- Deles ut blant kulturskoleelever - kandidat(er) foreslås av kulturskolens personale
- Alle disipliner
- Deles ut til en person som ikke nødvendigvis er en ener, men en "stayer"
- Utdeling i perioden januar - juni
- Kr. 5 000,- pr. år
- Det er ønskelig at det gis tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til, evt. planer for bruk av midlene


Oda Moes minnefond - Talentstipend

Kriterier
- Aldersgruppe 13 - 19 år
- Mottaker av stipendet må bo eller ha tilknytning til Skaun kommune
- Deles ut i kategorien musikk
- Søknadsfrist 1. oktober
- Søknad sendes til postmottak@skaun.kommune.no
- Utdeling i november/ desember

- Kr. 10 000,-
- Det skal gis tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til, evt. planer for bruk av midlene