12.11.2018

Oda Moes minnefond

For ungdom i, eller med tilknytning til Skaun kommune som er opptatt av sang og musikk 

Oda Moes minnefond - Glødstipend

Kriterier
- Aldersgruppe 10 - 19 år
- Deles ut blant kulturskoleelever - kandidat(er) foreslås av kulturskolens personale
- Alle disipliner
- Deles ut til en person som ikke nødvendigvis er en ener, men en "stayer"
- Utdeling i perioden januar - juni
- Kr. 5 000,- pr. år
- Det er ønskelig at det gis tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til, evt. planer for bruk av midlene


Oda Moes minnefond - Talentstipend

Kriterier
- Aldersgruppe 13 - 19 år
- Mottaker av stipendet må bo eller ha tilknytning til Skaun kommune
- Deles ut i kategorien musikk
- Søknadsfrist 1. oktober
- Søknad sendes til postmottak@skaun.kommune.no
- Utdeling i november/ desember

- Kr. 10 000,-
- Det skal gis tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til, evt. planer for bruk av midlene