Skip to the content

Informasjon fra kulturskolen

torsdag 12. mars 2020

Hege Segtnan

Alle kulturfunksjoner i Skaun kommune, herunder kulturskole, bibliotek, ungdomsklubb, frivilligsentral, kulturhus, idrettshaller og kino er stengt i henhold til føringer fra nasjonale myndigheter. Stenging gjelder foreløpig fram til og med 26. mars 2020.

Vi på kulturenheten prioriterer å opprettholde våre administrative funksjoner. Det vil si at vi er tilgjengelig på telefon og e-post.

For mer informasjon sjekk Skaun kommunes hjemmeside. 
Se flere nyheter