Skip to main content Skip to footer

Tilrettelagte tilbud

Alle er velkomne i Skaun kulturskole! Ønsker du å være elev hos oss og trenger tilrettelagt undervisning på grunn av spesielle behov, er det bare å ta kontakt. Vi finner gode løsninger og tilpasninger i forhold til den kompetansen og de ressurser vi har tilgjengelig.