Skip to main content Skip to footer

Våre tilbud

Ønsker du å lære deg å spille, synge eller danse?

Skaun Kulturskole har tilbud på ulike instrument, sang, dans, teater og kunstfag.

Nyheter

Hokus Pokus - Musikkleik

Skaun kulturskoles nyeste fag er musikkleik for barn i alderen 4-5 år (6 år våren før de starter på skolen).

Musikkleik består av spilling på forskjellige instrumenter, sang, bevegelse, rytme og artige musikkleiker. Elevene lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon. Deltagelse i musikkleik danner et godt grunnlag for videre musikk- og instrumentalopplæring i kulturskolen.

Foresatte må være til stede i undervisningsrommet.

Undervisningen vil foregå tirsdag ettermiddag på Skaun ungdomsskole 12 uker i semesteret.

Høsten 2023 foregår undervisningen uke 36-48 (5. sept-28. november) unntatt høstferie med påmeldingsfrist 1. juni.

Våren 2024 foregår undervisningen uke 3-16, (16.01.24-16.04.24) unntatt vinter- og påskeferie, med påmeldingsfrist 1. desember. 

Facebook

Har du lyst til å holde på med skuespill og teater? Er du kreativ og vil skape?

Da er Skaun kulturskole noe for deg, med tilbud innenfor både dans, drama/teater, visuelle kunstfag, vokal- og instrumentalopplæring.

Uansett hva du velger har du sjansen til å få deg en meningsfull fritidsaktivitet til glede for både deg selv og andre.