Skip to main content Skip to footer

Breddetilbud for pianoundervisning

Breddetilbud for pianoundervisning i Skaun kulturskole er et gruppetilbud for elever i alderen 7-8 år.

Faget er prosjektbasert og har 12 uker undervisning per semester.

Undervisningen foregår tirsdager kl. 16.30-17.15 på musikkrommet i Bautaen kulturhus/SUS.

Høsten 2023 foregår undervisningen uke 36-48 (5. sept-28. november) unntatt høstferie med påmeldingsfrist 1. juni.

Våren 2024 foregår undervisningen også uke 3-16, (16.01.24-16.04.24) unntatt vinter- og påskeferie, med påmeldingsfrist 1. desember.

Påmelding skjer via pianofaget på kulturskolens nettside www.skaunkulturskole.no

Mål for undervisningen

  • skape et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og aktivisering
  • vektlegge prosess og mestring
  • tilrettelegge for læring av basisferdigheter og musikalske grunnelementer
  • trene oppmerksomhet og tilstedeværelse

Elevens læringsmål:

  • mestre utøvende basisferdigheter
  • delta aktivt i samspill og sosialt fellesskap
  • lære gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
  • kjenne grunnleggende musikkfaglige begreper
  • få trening i å formidle musikk på en relevant arena
  • være del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede