Skip to main content Skip to footer

UVT

Breddetilbud piano

Breddetilbud for pianoundervisning i Skaun kulturskole er et gruppetilbud for elever i alderen 7-8 år. 

Faget er prosjektbasert og har 12 uker undervisning per semester. 

Undervisningen foregår tirsdager kl. 16.30-17.15 på musikkrommet i Bautaen kulturhus/SUS.

Høsten 2023 foregår undervisningen uke 36-48 (5. sept-28. november) unntatt høstferie med påmeldingsfrist 1. juni. 

Våren 2024 foregår undervisningen også uke 3-16, (16.01.24-16.04.24) unntatt vinter- og påskeferie, med påmeldingsfrist 1. desember. 

Påmelding skjer via pianofaget på kulturskolens nettside www.skaunkulturskole.no
 
Mål for undervisningen
• skape et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og aktivisering
• vektlegge prosess og mestring
• tilrettelegge for læring av basisferdigheter og musikalske grunnelementer 
• trene oppmerksomhet og tilstedeværelse
 
Elevens læringsmål:
• mestre utøvende basisferdigheter
• delta aktivt i samspill og sosialt fellesskap
• lære gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
• kjenne grunnleggende musikkfaglige begreper
• få trening i å formidle musikk på en relevant arena
• være del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede

Lærere