Skip to main content Skip to footer

UVT

Teater

"Teater i kulturskolen skal være en arena for å kunne utforske og oppdage de kunstneriske virkemidlene, ta dem i bruk og skape kunst som berører. Teater er formidling. Teater er en skueplass. Teater skal ses og oppleves av et publikum. Det er øyeblikkets kunst. Man arbeider med skapende prosesser som involverer flere mennesker, og ofte fører dette fram til en dramatisert og scenisk framstilling."
(Utdrag fra På vei til mangfold, rammeplan for kulturskolen)

Teaterundervisningen ved Skaun kulturskole bygger på tradisjonell teaterundervisning. Vi jobber med improvisasjon, skuespillerteknikk, stemme, rytme og bevegelse.
Elevene får jobbe med egne tekster ‐ individuelt og i grupper, og ferdige tekster/manus som dramatiseres.
I disiplinen drama/teater er forestillinger en viktig del av faget, og elevene får delta på større og mindre produksjoner i regi av kulturskolen. Gjennom undervisningen utvikler eleven en grunnleggende forståelse og interesse for kunstfaget teater, og i denne prosessen opplever elevene scenisk mestring og spilleglede.
Elevene må ha på klær det er lett å bevege seg i, vannflaske og skrivesaker.

I tiden før forestillinger kan vi gå bort fra ordinær timeplan, og det vil settes opp ekstra leseprøver.
Timer kan ev. avspaseres i etterkant. 
I forbindelse med forestillinger kan det komme noen ekstra utgifter til kostymer, men vi prøver å begrense dette.

Tilbudet består i dag av to grupper på onsdager:
"Teater 1" som er for elever på 4. til 6. trinn
"Teater 2" som er for elever på 7. og oppover.

Har du lyst til å stå på scenen med kostyme og si replikker? Syns du det er artig å improvisere og finne på historier eller late som du er noen helt andre enn deg selv? Da må du melde deg på teater!
 Lærere