Skip to main content Skip to footer

UVT

Piano

Pianoet er et instrument brukt i veldig mange genrer, og tangentene er utgangspunktet for en rekke instrumenter som keyboard, synthesizere, trekkspill, orgel, etc. Grunnopplæringen gir elevene grunnleggende ferdigheter i å håndtere tangenter, for å etter hvert sikte seg mer inn på foretrukken genre.

I mange sammenhenger skiller man mellom klassisk piano og brukspiano. Klassisk piano vil i de fleste tilfeller innebære tilnærming til klassisk musikk og spillestil, mens brukspiano er mer i retning av å lære seg hvordan man forholder seg til et enklere notebilde med akkorder, ev. kun akkorder. Man velger ikke nødvendigvis det ene eller det andre til å begynne med, men personlige preferanser avgjør mye etter hvert som man utvikler seg.

Samspill
I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.


Lærere