Skip to the content

Slagverk

I stor grad er undervisningen på slagverk innrettet mot spill på trommesett i en samspillsituasjon. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i moderne stilarter som rock, pop og beslektede former. Elevene vil kunne begynne opplæring på fullt trommesett fra første time.
Undervisningen vil også støtte opp om aktiviteten i skolekorpsene. Elever med tilknytning til ett av disse, vil få nødvendig opplæring til å fungere godt i korpsets slagverkgruppe.

Samspill

I tillegg til ordinær undervisning, får elevene delta i samspill på tvers av disipliner. Dette har for det meste hatt preg av spredte prosjekt inn mot bestemte konserter og forestillinger, noe vi ønsker å utvikle videre.
Dette tilbudet vil gi eleven kunnskap og erfaring om hvordan å musisere i samspill med andre instrumentgrupper og disipliner. På sikt vil dette gi eleven unike muligheter til å være med på større oppsetninger i kulturskolens, og andres regi.


Slagverklærer i Skaun kulturskole er Truls Rønning

Søk plass