Skolerute 

Skolerute 2018-2019

Uke 34 20.8 Skolestart, grunnskolen
Uke 35 27.8 Undervisningsstart, kulturskolen
Uke 41 8.10-12.10 Høstferie
Uke 47 23.11 Skolefri
Uke 51 21.12 Siste skoledagdag før jul
Uke 1 2.1 Første skoledag
Uke 8 18.2-22.2 Vinterferie
Uke 11 15.3 Skolefri
Uke 16 15.4-19.4 Påskeferie
Uke 17 22.4 2. påskedag
Uke 18 1.5 Skolefri
Uke 20 17.5 Grunnlovsdag
Uke 22 30.5 Kristi Himmelfartsdag
Uke 23 4.6 Skolefri
Uke 24 10.6 2. pinsedag
Uke 25 21.6 Siste skoledag