Skolerute 

Skolerute 2019-2020

2019

34                      19.8                                Første skoledag, grunnskolen

35                      26.8                                Undervisningsstart, kulturskolen

41                       7.10-11.10                     Høstferie      

48                       29.11                             Skolefri

51                       21.12                             Siste skoledag før jul

 

2020

1                         2.1                                  Første skoledag etter jul

8                         17.2-21.2                        Vinterferie    

11                       9.3                                  Skolefri

15                       6.4-10.4                          Påskeferie

16                       13.4                                2. påskedag

18                       1.5                                  Fridag 1. mai

21                       21.5-22.5                        Kristi Himelfartsdag

23                       1.6                                  2. pinsedag

25                       19.6                                Siste skoledag