Skolerute 

Skolerute 2019-2020

 

2019

34                                19.8                            Første skoledag, grunnskolen

35                                26.8                            Undervisningsstart, kulturskolen

41                                7.10-11.10                  Høstferie

46-48                                                              Samspilluker

48                                29.11                          Skolefri

48                                5.12                            Julekonsert

50                                                                   Siste undervisningsuke i kulturskolen før jul

51                                20.12                          Siste skoledag i grunnskolen før jul

 

 

2020

2                                  6.1                              Første undervisningsuke etter jul

8                                  17.2-21.2                    Vinterferie

10-12                                                              Samspillsuker

11                                9.3                              Skolefri

12                                19.3                            Samspillkonsert – Rossvollhallen

15                                6.4-10.4                      Påskeferie

16                                13.4                            2. påskedag

18                                1.5                              fridag, 1. mai

21                                21.5                            Kristi Himmelfartsdag

21                                22.5                            skolefri, kulturskolen

23                                1.6                              2. pinsedag

23                                4.6                              Avslutning kulturskolen før sommeren

25                                19.6                            Siste skoledag grunnskole